Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

Kritéria pro přijetí žáka do 1.ročníku

Pro školní rok 2021/2022 přijmeme děti, které splňují obecné podmínky k zápisu.

Kritéria pro případ nedostatečné kapacity při přijímání dětí do 1. ročníku:

  • soulad rodičů s hodnotami a principy ZŠ Na Pohodu,
  • uchazeči se sourozencem v ZŠ Na Pohodu.

Pokud ředitel školy nebude moci rozhodnout na základě uvedených kritérií, rozhodne los.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.K zápisu do první třídy se mohou registrovat děti narozené od 1.9.2014 – 31.8.2015 a děti, kterým byla ve školním roce 2020/2021 odložena školní docházka.

Zápisy proběhnou v temínu 9. a 10. 4. 2021.


PDF
Dotazník k registraci 2021/2022(64 kB)
PDF
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (192 kB)