Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

Zápis

Zápis do první třídy probíhá během měsíce dubna. Přestup na naši školu je možný kdykoliv během roku.

Kritéria pro případ nedostatečné kapacity při přijímání dětí do 1. ročníku:

 • soulad rodičů s hodnotami a principy ZŠ Na Pohodu,
 • uchazeči se sourozencem v ZŠ Na Pohodu.

Pokud ředitel školy nebude moci rozhodnout na základě uvedených kritérií, rozhodne los.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.


PDF
Dotazník k registraci 2021/2022(64 kB)
PDF
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (192 kB)

Do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 byli přijati žáci s registračními čísly:

 • 2003
 • 2101
 • 2102
 • 2103
 • 2104
 • 2105
 • 2107
 • 2108
 • 2109
 • 2110