Škola Na Pohodu

+420 777 023 805 info@skolanapohodu.cz

Po zápisu nám zůstala volná místa do 1. třídy na školní rok 2018/2019.

Vyhodnocení zápisu: Pro školní rok 2018/2019 byli do první třídy přijati:
1801, 1802, 1803, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821

Jsme nestátní škola rodinného typu zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, svého druhu první v okrese Hodonín. V rámci našeho regionu nabízíme novou a osvědčenou formu výuky.

Poskytujeme nastupující generaci dětí takovou formu vzdělání, která dokáže efektivně pracovat s jejich mentalitou a maximálně využít jejich potenciál v procesu poznávání a učení se.

Otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt v mezilidských vztazích, i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme, je pro nás nutností.