Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

Jsme nestátní škola rodinného typu zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, svého druhu první v okrese Hodonín. V rámci našeho regionu nabízíme novou a osvědčenou formu výuky.

Poskytujeme nastupující generaci dětí takovou formu vzdělání, která dokáže efektivně pracovat s jejich mentalitou a maximálně využít jejich potenciál v procesu poznávání a učení se.

Otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt v mezilidských vztazích i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme, je pro nás nutností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Od září 2022 čerpá naše škola dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský Šablony I.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je zapojena do projektu „Posílení kapacit pro mimoškolní aktivity dětí ve městě Hodoníně a okolí, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu."