Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

Jsme nestátní škola rodinného typu zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, svého druhu první v okrese Hodonín. V rámci našeho regionu nabízíme novou a osvědčenou formu výuky.

Poskytujeme nastupující generaci dětí takovou formu vzdělání, která dokáže efektivně pracovat s jejich mentalitou a maximálně využít jejich potenciál v procesu poznávání a učení se.

Otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt v mezilidských vztazích i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme, je pro nás nutností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola je zapojena do projektu ŠABLONY II., který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je zapojena do projektu „Posílení kapacit pro mimoškolní aktivity dětí ve městě Hodoníně a okolí, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu."