Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

O nás

Jsme nestátní škola rodinného typu zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, svého druhu první v okrese Hodonín. V rámci našeho regionu nabízíme novou a osvědčenou formu výuky.

Poskytujeme nastupující generaci dětí takovou formu vzdělání, která dokáže efektivně pracovat s jejich mentalitou a maximálně využít jejich potenciál v procesu poznávání a učení se.

Otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt v mezilidských vztazích, i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme, je pro nás nutností.

ZŠ Na Pohodu jsme založili v roce 2015 prostřednictvím spolku Kaleidoskop, skládajícího se z nás, rodičů, kteří máme zájem na tom, aby se nejen naše děti vzdělávaly rády a nenásilnou formou.

Díky seminářům a školením jsme se seznámili s matematikou prof. Hejného, nechali se inspirovat mj. metodami Montessori školy, projektové výuky, učením se prožitkem, principy kritického myšlení či programem Začít spolu. Zamysleli jsme se nad tím, jak vést dítě k tomu, aby se nebálo vlastního uvážení a zároveň dovedlo spolupracovat s okolním světem.