Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

Hlavní principy školy

… lépe se učíme a tvoříme v bezpečném prostředí
sebehodnocení a sebereflexe je důležitější než hodnocení známkami …
individuální přístup k dítěti považujeme za prioritní…

… slovní hodnocení podporuje vnitřní motivaci žáků, zároveň se žáci nebojí udělat chybu
… učení se všemi smysly a propojení mezipředmětových vztahů vede k lepšímu porozumění …
… je nezbytná vzájemná spolupráce rodiny a školy …

… je důležité rozvíjet komunikaci, konstruktivní řešení konfliktů a vzájemný respekt
… je velmi přínosný maximální pobyt mimo třídu v přírodě, na exkurzích či výukových programech …
… vedeme děti k ekologickému cítění

Současná celková kapacita školy je 100 žáků. Vyučovací předměty vychází z rámcově vzdělávacího programu MŠMT. Výuku cizích jazyků nabízíme formou kroužku od prvního ročníku a máme netradičně strukturovanou organizaci dne…