Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

Hodnoty školy

Hodnoty školy: RADOSTNÉ a bezpečné prožitky i prostředí pro všechny, Spokojený ZAMĚSTNANEC s posláním být průvodcem na cestě poznáním, SVOBODA prožívaná s úctou a pokorou k ostatním i svému okolí, Efektivní KOMUNIKACE vede ke spokojeným mezilidským vztahům, ZODPOVĚDNOST všech za své jednání i rozhodnutí, OTEVŘENOST novým podnětům, nápadům, technologiím, zážitkům a myšlenkám