Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

S kým se u nás setkáte

Mgr. Eva Drobečková

Mgr. Eva Drobečková

zřizovatelka, ředitelka
eva.drobeckova@skolanapohodu.cz

V průběhu studií pedagogiky pro první stupeň se specializací německého jazyka jsem strávila část studia v zahraničí (Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz), kde jsem se setkala s odlišnými způsoby výuky. Po studiích jsem se věnovala vedení lyžařské a snowboardové školy pro klienty širokého věkového rozmezí. Načerpala jsem mnoho zkušeností s prací s dětmi ve větších i menších skupinách. Věnuji se výuce jazyků (NJ, AJ), plaveckým kurzům a dalšímu sebevzdělávání nejen v oblasti pedagogiky (např. absolvování kurzu Začít spolu, Matematika všemi smysly, Matematika prof. Hejného, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Šikana a kyberšikana). Momentálně se nejvíce věnuji rodině, práci s dětmi, sportu, četbě, přírodě a cestování.

Mgr. Hana Herůdková

Mgr. Hana Herůdková

zástupkyně ředitele, školní metodik prevence, výchovný poradce
hana.herudkova@skolanapohodu.cz

Studovala jsem učitelství pro první stupeň se specializací hudební výchova na Masarykově univerzitě v Brně a zároveň jsem učila v hudebním kurzu v Dolních Bojanovicích (nyní ZUŠ). Po studiích jsem v roce 1991 nastoupila jako učitelka do ZŠ v Dolních Bojanovicích a po mateřské dovolené do ZŠ v Lužicích. Účastním se mnoha pedagogických seminářů i kurzů osobnostního rozvoje. Vždy jsem se snažila o respektující přístup k dětem. Učím hře na klavír a dlouhodobě jsem vedla relaxační a zdravotnický kroužek. Mým největším zájmem jsou děti, nejen vlastní (mám tři syny), příroda, hudba, tanec, zdravý životní styl a věci "mezi nebem a zemí". Jsem celoživotně otevřená novým výzvám.

Veronika Ábelová

Veronika Ábelová

zřizovatelka, manager
veronika.abelova@skolanapohodu.cz

Po ukončení střední hotelierské školy jsem vycestovala za prací do Rakouska. Jako au-pair jsem získala praxi s péčí o 3 děti. Poté jsem začala studiem hotelového managementu a turismu aktivně pracovat s lidmi v terénu. Měla jsem možnost si vyzkoušet fungování malých i velkých restauračních a hotelových zařízení a k nim odpovídajících náležitostí od organizování firemních zábav, speciálních příležitostí (svatby, narozeninové párty), po bankety či přehlídkové show. Díky touze po poznání různých kultur jsem se pracovně dostala do zahraničí. Mimo jiné jsem nabyla zkušenosti a znalosti s vedením pracovních skupin, komunikací s klienty a dodavateli, prodejem i nákupem a odpovídající administrativou. Pro zálibu v designu a dekoraci jsem se rozhodla založit vlastní svatební agenturu. V současnosti se věnuji svým dvěma dětem.

Mgr. Vladimíra Vodičková

Mgr. Vladimíra Vodičková

třídní učitelka
vladimira.vodickova@skolanapohodu.cz

Po absolvování osmiletého gymnázia ve Strážnici jsem pokračovala studiem Pedagogické fakulty MU v Brně, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializacemi dramatická a tělesná výchova. Během praxe na VŠ a působení na ZŠ ve Strážnici jsem se ujistila v tom, že práce s dětmi je pro mě smysluplné a naplňující povolání. Velmi ráda chodím s dětmi do přírody, která nabízí nepřebernou inspiraci ke zkoumání a objevování, v čemž mě nejčastěji ujišťují mí dva synové, neboť přicházejí se stále novými nápady. Mezi mé záliby patří fotografování, hudba, jízda na kole, jóga, běh a četba.

Mgr. Hana Drtilová

Mgr. Hana Drtilová

třídní učitelka
hana.drtilova@skolanapohodu.cz

Po studiu na PdF MU v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň, specializace anglický jazyk jsem odjela do Ameriky jako Au Pair. Vrátila jsem se po 14 měsících plných zážitků a nových přátelství, z nichž některá trvají dodnes. Další 2 roky jsem učila v Brně na ZŠ, ale cizí země a vzdělávání mne stále lákalo, a proto jsem se přihlásila do Dánska na mezinárodní školu International People’s College. Po návratu jsem 5 let působila v brněnské jazykové škole, kde jsem se věnovala výuce anglického jazyka převážně těch nejmladších. Osud mne zavál do Hodonína a do Tvrdonic, kde jsem učila 6 let na ZŠ. Po mateřské dovolené s dcerou se těším na nové životní výzvy, které na mne čekají ve škole Na Pohodu. Mým koníčkem je četba a pobyt v přírodě.

Mgr. Monika Nováková

Mgr. Monika Nováková

učitelka pro 2. stupeň
monika.novakova@skolanapohodu.cz

Během studia na gymnáziu mě zaujala práce učitele natolik, že jsem se rozhodla přihlásit na učitelství druhého stupně matematiky a fyziky na Pedagogické fakultě MU v Brně. Mimo školu jsem se pravidelně věnovala hlídání dětí nejrůznějšího věku a vedení dětského oddílu v Lužicích. Baví mě navštěvovat různé kurzy sebevzdělávání - kurz pedagoga volného času, zdravotnické kurzy, formativní hodnocení, letní škola matematiky. Líbí se mi dětská upřímnost, a proto mě práce s dětmi těší a naplňuje. Ráda hraji na klavír, cvičím jógu, plavu a čtu. Léto trávím většinou na táborech, na chatě, cestováním v přírodě nebo u moře.

Mgr. Monika Benovičová

Mgr. Monika Benovičová

třídní učitelka
monika.benovicova@skolanapohodu.cz

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací AJ na Ostravské univerzitě v Ostravě a zpěv na Lidové konzervatoři v Ostravě. V průběhu studia jsem měla možnost vycestovat v rámci programu Socrates/Erasmus na semestr do Belgie do města Torhout, kde jsem na škole Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) studovala obor Primary Teaching se zaměřením na hudební výchovu. Po studiu jsem krátkou dobu působila na MŠ a ZŠ v Dolních Bojanovicích. Mé cesty se pak na nějaký čas stočily do bankovních sfér, kde jsem jako specialista back office pracovala v oddělení zahraničních plateb pro finanční skupinu Erste. Další velmi cenné zkušenosti jsem získávala na rodičovské dovolené se svými dvěma dcerami. Za zmínku stojí i mé dřívější členství ve skautském oddíle, kde jsem po splněných rádcovských zkouškách vedla družinku. J Mými koníčky jsou tanec i zpěv, který mě v různých folklorních i jiných uměleckých tělesech doprovází prakticky od dětství. Ráda sportuji sama či s dětmi, mám ráda les a hory, dobrou knihu, dětskou bezprostřednost.

Mgr. Hana Vindišová

Mgr. Hana Vindišová

třídní učitelka
hana.vindisova@skolanapohodu.cz

Studium Speciální pedagogiky MU v Brně se specializací logopedie a surdopedie mě obohatilo nejen získanými poznatky a vědomostmi, ale navíc přátelstvím s lidmi, kteří i přes svůj úděl života s postižením dokázali najít v sobě sílu a překonávat nelehké překážky, které jim osud připravil do cesty. Možná i díky této zkušenosti si více uvědomuji, jak jsou si lidé odlišní a co vše nás ovlivňuje na cestě životem. Po absolvování studia jsem pracovala dva roky jako učitelka v MŠ, kde jsem se mj. věnovala dětem s vadami řeči, sluchovým a lehkým mentálním postižením. Poté jsem pracovala pět let jako učitelka 1. stupně v ZŠ Krumvíř. Těším se na nové příležitosti, které mě čekají ve škole Na Pohodu. Považuji se za člověka empatického s respektem k druhým a tento přístup jsem se snažila uplatňovat i při výchově svých dvou synů. Moje největší záliba je zpěv. V minulosti jsem účinkovala v Mladé muzice v Šardicích a měla tak příležitost se seznámit s kulturou několika cizích zemí. Ráda hraji na kytaru, věnuji se četbě knih, cyklistice a lyžování.

Ing. Eliška Frolcová

Ing. Eliška Frolcová

třídní učitelka
eliska.frolcova@skolanapohodu.cz

Po studiu chemie a technologie ochrany životního prostředí na VUT v Brně jsem nastoupila hodonínské společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím, kde jsem působila 13 let na pozici vedoucí obchodu a marketingu. Díky tomu, že jsem ve vzdělávání dětí vždy viděla cestu, jak změnit naši budoucnost, zaměřila jsem se na ekologickou výchovu všech generací. Stvořila jsem maskota Tespíka, vytvořila koncept školních exkursí na sběrném dvoře pro různé věkové kategorie a každoročně aktivně působila v rámci dnů Země a nejrůznějších ekologických aktivit. Práce s dětmi mě naplňovala do té míry, že jsem se rozhodla pro studium pedagogického minima a přesměrování své životní dráhy do oblasti školství, konkrétně do oblasti přírodních věd. Volný čas ráda trávím nejrůznějšími uměleckými aktivitami, péčí o dvě britské kočičky, které máme doma, pobytem v přírodě s manželem a prací na vlastní ekozahradě.

Lenka Martinková

Lenka Martinková

třídní učitelka
lenka.martinkova@skolanapohodu.cz

V rámci brigády školitele dentální hygieny na základních a mateřských školách jsem se poprvé setkala s prací s dětmi a tato práce mě zaujala natolik, že jsem se později rozhodla pro studium učitelství 1. stupně ZŠ v Brně, které dokončuji. Již během studia jsem dva roky pracovala na základní škole v Prušánkách, kde jsem učila anglický jazyk a přírodovědu. Zde jsem se také podílela na pořádání volnočasových aktivit, např. na příměstském táboře nebo na Noci s Andersenem. Svůj volný čas ráda trávím v přírodě, ať už v létě na kole nebo v zimě na lyžích a snowboardu.

Mgr. Radka Kůrová

Mgr. Radka Kůrová

učitelka pro 2. stupeň
radka.kurova@skolanapohodu.cz

Vždy jsem byla kreativní člověk, který potřebuje k životu podnětné prostředí, invenci, nadšení a tvoření ve všech možných podobách. Vystudovala jsem SPŠ v Hodoníně v oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Baví mě probouzet nadšení v dětech a neméně literatura, proto jsem pokračovala na Pdf UPOL učitelství v kombinaci Čj a Vv pro 2.st. Po studiu jsem nastoupila na základní školu ve Veselí nad Moravou. Během mateřské dovolené jsem stále více pronikala do inovativních pedagogických směrů, prošla řadou kurzů a alternativních škol, byla jsem také spoluzakladatelkou Montessori školy. V ZŠ Na Pohodu jsem našla ono podnětné a přátelské prostředí, učím zde humanitní předměty na druhém stupni.
Mimo školní prostředí uplatňuji nyní kreativitu především při výchově svých tří dětí, při péči o zahradu a rodinný dům. Ráda relaxuji za hrnčířským kruhem nebo s dobrou knihou.

Tereza Zlámalová

Tereza Zlámalová

vychovatelka ve školní družině
tereza.zlamalova@skolanapohodu.cz

Po ukončení studia grafického designu se mi naskytla příležitost pracovat s dětmi v rámci praxe v Centru ekologické výchovy Dúbrava. Abych se dětem mohla věnovat i nadále, dokončila jsem kurz Pedagoga volného času v Olomouci. Poté se stala vychovatelkou družiny na ZŠ Na Pohodu.
Na práci s dětmi mě zejména baví rozmanitost, hravost a upřímnost. Mezi mé záliby patří malba, canicross a čas trávený v přírodě.

Mgr. Hana Šimonová

Mgr. Hana Šimonová

asistentka pedagoga
hana.simonova@skolanapohodu.cz

Po studiu na PdF UP Olomouc, obor speciální pedagogika a logopedie, jsem pracovala ve školách počínaje mateřskou až po střední. 11let jsem vedla odbor školství, kultury a cestovního ruchu v Hodoníně. Ve zralém věku jsem vystudovala Knihovnický institut v Praze a bylo mi svěřeno vedení Městské knihovny Hodonín a knihoven okresu Hodonín. V seniorském věku jsem se vrátila ke svému původnímu zaměření a pracuji ve škole jako asistent pedagoga. Celý život považuji za důležité vzdělávání se, jsem věčný student, v současnosti se učím anglický jazyk. Vždy mě zajímaly věci „mezi nebem a zemí“, příroda, zejména její léčivé možnosti. Ráda se setkávám s lidmi nejen na kulturních či společenských akcích, cestuji, jezdím na kole, čtu a relaxuji na zahrádce.

Mgr. Petra Bačíková

Mgr. Petra Bačíková

asistentka pedagoga
petra.bacikova@skolanapohodu.cz

Po ukončení studia na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici jsem byla přijata na Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Nejdříve jsem nastoupila na bakalářské studium, obor Německý jazyk a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Po úspěšném získání titulu jsem se rozhodla pokračovat v navazujícím magisterském studiu, a to aprobace Učitelství německého jazyka pro II. stupeň základních škol a Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a II. stupeň základních škol. Touha po cestování a zdokonalení se v cizím jazyce vedla mé kroky do Německa, kde jsem po studiu pracovala rok jako au-pair. Tento pobyt jsem vnímala velmi pozitivně a to především z důvodu získání zkušeností s péčí o děti. Práce s dětmi mě velmi baví a dělá mě šťastnou. Mezi mé záliby dále patří hasičský sport, jízda na kole, procházky do přírody a fotografování.

Bc. Ludmila Hajdinová

Bc. Ludmila Hajdinová

asistentka pedagoga
ludmila.hajdinova@skolanapohodu.cz

Po ukončení studia na FF MU v Brně, obor Sociální pedagogika a poradenství, jsem odcestovala do Velké Británie, kde jsem započala svou profesní cestu jako au-pair k dětem různého věku, později jako sociální pracovník v projektu chráněného bydlení. Pětiletý pobyt v zahraničí mě obohatil o mnohá přátelství, pracovní i životní zkušenosti, podařilo se mi také dále se vzdělávat prostřednictvím absolvování řady kurzů. Po návratu domů jsem začala vyučovat anglický jazyk privátně i pod záštitou dvou jazykových škol ve Skalici/SR. Naskytla se mi ale příležitost uplatnit se v Pedagogicko- psychologické poradně v Holíči/SR, kde se má pracovní náplň zaměřovala především na prevenci sociálně-patologických jevů u dětí základních a středních škol. Po asi dvouletém působení v poradně se mi narodily tři děti a po několika letech mateřské dovolené jsem pracovně navázala na práci v ZŠ ve Strážnici. Jako asistent pedagoga a vychovatelka ve školní družině jsem zde působila téměř tři roky. Nyní se mohu těšit na prohlubování poznávání okolního světa, života a sebe samých společně s dětmi a kolektivem ve Škole Na Pohodu. To se mi také daří prostřednictvím svých dětí, rodiny a přátel, společných výletů do přírody i za kulturou, do života mě rovněž nabíjí energií oblíbené aktivity jako četba, plavání či zpěv jen tak pro radost.

Bc. Marcela Bajková

Bc. Marcela Bajková

asistentka pedagoga

Vystudovala jsem SOŠ informačních a knihovnických služeb v Brně, poté jsem pracovala v KJM v Dětské knihovně. Zde jsem se podílela mj. na realizaci besed pro osoby s postižením. To mě vedlo ke studiu Speciální pedagogiky - obor Komunikační techniky, na UP v Olomouci. Během studia jsem absolvovala několik zajímavých praxí, především ve speciálních školách. Po promoci jsem pracovala jako asistentka v běžné MŠ, dále jako vychovatelka ve ŠD - v ZŠ při Fakultní nemocnici v Plzni. Nyní nabírám cenné zkušenosti ve svém rodném kraji, v alternativní ZŠ. Ve volném čase ráda trávím chvíle s rodinou a přáteli. Baví mě toulky přírodou a návštěvy kulturních památek, čtení, deskové hry, keramika a další tvoření.

Martina Balátová

Martina Balátová

asistentka pedagoga
martina.balatova@skolanapohodu.cz

Pocházím ze Severní Moravy. Osm let jsem žila v Praze a pracovala v incomingové cestovní agentuře. Po dlouhých úvahách kam dál, jsem zvolila život ve Vídni, upevnila znalosti německého jazyka (IKI Language Academy Vienna) a pečovala o tři děti různého věku. Pobyt v zahraničí byl pro mě obohacující ve všech směrech. Manželství mě usadilo na Jihomoravském venkově, v Čejkovicích. Po narození syna se intenzivně zajímám a vzdělávám v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb pro děti. Jako asistent pedagoga působím třetím rokem a práce s dětmi mne nepřestává přitahovat. Moc ráda čtu, zajímám se o psychologii a vždy mě potěší setkání s přáteli.

Dita Stávková

Dita Stávková

vychovatelka ve školní družině

Pocházím z učitelské rodiny, a protože mě práce s dětmi vždy bavila a naplňovala, ráda jsem přijala nabídku, být vychovatelkou v naší škole Na pohodu. Mezi mé koníčky patří ruční práce, upcyklace a různé tvoření.Obdivuji architekturu historických domů a kulturních památek.
Ráda trávím čas v přírodě s mým pejskem. Byla jsem dobrovolnicí a vychovávala budoucí vodící pejsky.
Výcvik pejsků a radost s dětmi jsem spojila a vedu kroužek na Ekocentrum Dúbrava.
Vychovala jsem tři dcery a nyní mi dělá velkou radost můj první vnouček.

Bc. Anežka Plintovičová

Bc. Anežka Plintovičová

asistent ve školní družině

Martina Svobodová

Martina Svobodová

asistentka ředitele
info@skolanapohodu.cz