Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

S kým se u nás setkáte

Mgr. Eva Drobečková

Mgr. Eva Drobečková

zřizovatelka, ředitelka
eva.drobeckova@skolanapohodu.cz

V průběhu studií pedagogiky pro první stupeň se specializací německého jazyka jsem strávila část studia v zahraničí (Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz), kde jsem se setkala s odlišnými způsoby výuky. Po studiích jsem se věnovala vedení lyžařské a snowboardové školy pro klienty širokého věkového rozmezí. Načerpala jsem mnoho zkušeností s prací s dětmi ve větších i menších skupinách. Věnuji se výuce jazyků (NJ, AJ), plaveckým kurzům a dalšímu sebevzdělávání nejen v oblasti pedagogiky (např. absolvování kurzu Začít spolu, Matematika všemi smysly, Matematika prof. Hejného, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Šikana a kyberšikana). Momentálně se nejvíce věnuji rodině, práci s dětmi, sportu, četbě, přírodě a cestování.

Mgr. Hana Herůdková

Mgr. Hana Herůdková

zástupkyně ředitele, učitelka
hana.herudkova@skolanapohodu.cz

Studovala jsem učitelství pro první stupeň se specializací hudební výchova na Masarykově univerzitě v Brně a zároveň jsem učila v hudebním kurzu v Dolních Bojanovicích (nyní ZUŠ). Po studiích jsem v roce 1991 nastoupila jako učitelka do ZŠ v Dolních Bojanovicích a po mateřské dovolené do ZŠ v Lužicích. Účastním se mnoha pedagogických seminářů i kurzů osobnostního rozvoje. Vždy jsem se snažila o respektující přístup k dětem. Učím hře na klavír a dlouhodobě jsem vedla relaxační a zdravotnický kroužek. Mým největším zájmem jsou děti, nejen vlastní (mám tři syny), příroda, hudba, tanec, zdravý životní styl a věci "mezi nebem a zemí". Jsem celoživotně otevřená novým výzvám.

Veronika Ábelová

Veronika Ábelová

zřizovatelka, manager
veronika.abelova@skolanapohodu.cz

Po ukončení střední hotelierské školy jsem vycestovala za prací do Rakouska. Jako au-pair jsem získala praxi s péčí o 3 děti. Poté jsem začala studiem hotelového managementu a turismu aktivně pracovat s lidmi v terénu. Měla jsem možnost si vyzkoušet fungování malých i velkých restauračních a hotelových zařízení a k nim odpovídajících náležitostí od organizování firemních zábav, speciálních příležitostí (svatby, narozeninové párty), po bankety či přehlídkové show. Díky touze po poznání různých kultur jsem se pracovně dostala do zahraničí. Mimo jiné jsem nabyla zkušenosti a znalosti s vedením pracovních skupin, komunikací s klienty a dodavateli, prodejem i nákupem a odpovídající administrativou. Pro zálibu v designu a dekoraci jsem se rozhodla založit vlastní svatební agenturu. V současnosti se věnuji svým dvěma dětem.

Mgr. Vladimíra Vodičková

Mgr. Vladimíra Vodičková

třídní učitelka
vladimira.vodickova@skolanapohodu.cz

Po absolvování osmiletého gymnázia ve Strážnici jsem pokračovala studiem Pedagogické fakulty MU v Brně, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializacemi dramatická a tělesná výchova. Během praxe na VŠ a působení na ZŠ ve Strážnici jsem se ujistila v tom, že práce s dětmi je pro mě smysluplné a naplňující povolání. Velmi ráda chodím s dětmi do přírody, která nabízí nepřebernou inspiraci ke zkoumání a objevování, v čemž mě nejčastěji ujišťují mí dva synové, neboť přicházejí se stále novými nápady. Mezi mé záliby patří fotografování, hudba, jízda na kole, jóga, běh a četba.

Mgr. Hana Drtilová

Mgr. Hana Drtilová

třídní učitelka
hana.drtilova@skolanapohodu.cz

Po studiu na PdF MU v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň, specializace anglický jazyk jsem odjela do Ameriky jako Au Pair. Vrátila jsem se po 14 měsících plných zážitků a nových přátelství, z nichž některá trvají dodnes. Další 2 roky jsem učila v Brně na ZŠ, ale cizí země a vzdělávání mne stále lákalo, a proto jsem se přihlásila do Dánska na mezinárodní školu International People’s College. Po návratu jsem 5 let působila v brněnské jazykové škole, kde jsem se věnovala výuce anglického jazyka převážně těch nejmladších. Osud mne zavál do Hodonína a do Tvrdonic, kde jsem učila 6 let na ZŠ. Po mateřské dovolené s dcerou se těším na nové životní výzvy, které na mne čekají ve škole Na Pohodu. Mým koníčkem je četba a pobyt v přírodě.

Mgr. Marie Tomšejová

Mgr. Marie Tomšejová

třídní učitelka
marie.tomsejova@skolanapohodu.cz

Vystudovala jsem učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem pracovala nejprve jako dobrovolnice a poté jako asistentka pedagoga ve škole CREDO v Olomouci. Po studiu jsem krátce působila na ZŠ ve Strážnici jako vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga. Baví mě poznávání nových míst a chtěla jsem se zdokonalit v angličtině, proto jsem půl roku strávila v Norsku. Ráda chodím do přírody, především do hor, čtu, běhám a hraji na kytaru.

Bc. Monika Nováková

Bc. Monika Nováková

třídní učitelka
monika.novakova@skolanapohodu.cz

Tereza Zlámalová

Tereza Zlámalová

vychovatelka ve školní družině
tereza.zlamalova@skolanapohodu.cz

Mgr. Hana Šimonová

Mgr. Hana Šimonová

asistentka pedagoga
hana.simonova@skolanapohodu.cz

Bc. Magdalena Hosajová

Bc. Magdalena Hosajová

asistentka pedagoga
magdalena.hosajova@skolanapohodu.cz

Dita Stávková

Dita Stávková

výpomoc ve školní družině

Anežka Plintovičová

Anežka Plintovičová

asistent ve školní družině

Martina Svobodová

Martina Svobodová

asistentka ředitele
info@skolanapohodu.cz