Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

Podporují nás

Lars Raunkjaer - LR Consult
Ema Kalábková - Wiky
Jiří Lernbecher - grafika
Jana Maršálková - perníkářka
Šárka Zaňátová
Elena Olšavská - kosmetika
rodina Šabartova
rodina Žílova
ZUŠ Hodonín
Lubica Šupová
Iva Matyášová
Český červený kříž
p. Dvořáková www.knihy-hodonin.cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Od září 2022 čerpá naše škola dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský Šablony I. Cílem projektu je podpořit spolupráci, komunikaci, seberozvojové aktivity žáků a propojování mezipředmětových vztahů stejně tak jako podpořit profesní růst pracovníků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je kompenzace vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností, které jsou důsledkem výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2021/2022, 2020/2021 a druhé polovině školního roku 2019/2020.