Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se samotestováním žáků

14.04.2021

Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním žáků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání následujících osobních údajů žáků: jméno, příjmení, třída, adresa trvalého bydliště, datum provedení testu, výsledek testu a případně důvod výjimky z testování (prodělání infekce COVID-19 ve lhůtě do 90 dní před provedením testu, podstoupení očkování).

Tyto údaje budou zpracovávány na základě právního titulu plnění právní povinnosti ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Údaje budou využívány výhradně za účelem testování pouze do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30-ti dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté budou záznamy skartovány.

Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy.

Osobní údaje o konkrétních žácích je škola oprávněna předávat pouze orgánům ochrany veřejného zdraví.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Darina Šlampová

Zpět na aktuality