Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

25.5. otevíráme školu

21.05.2020

Děti budou přicházet do školy od 8:00 do 8:30 podle tříd.

Dopolední výuka v 1. a 2. třídě je naplánovaná do 12 hodin, ve 3. třídě do 12:45.

Odpolední provoz bude do 16:00.

Výuka bude probíhat co nejvíce venku, ve třídách budeme dodržovat metodický pokyn MŠMT.

 

Pro dodržení těchto zásad bude nutno:

- při příchodu dětí 25. 5. odevzdat vyplněné Čestné prohlášení

- mít dvě látkové roušky a igelitový sáček

- rodičům není umožněn vstup do budovy školy i do ekocentra

- při nedodržování hygienických nařízení může být žák ze skupiny vyloučen

- absenci dětí je zákonný zástupce povinen omlouvat.

Zpět na aktuality