Škola Na Pohodu

+420 777 023 805 info@skolanapohodu.cz

Školné

Financování školy je vícezdrojové. Díky zápisu školy do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT získáváme dotace poskytované státem. Tyto dotace pokrývají náklady školy pouze částečně, proto rodiče přispívají na vzdělávání svého dítěte.

Školné pro rok 2018 / 2019
30.000 Kč / rok
Družina
1 000 Kč / pololetí

Pro druhé a další dítě poskytuje naše škola slevu na školném.