Škola Na Pohodu

+420 777 023 805 info@skolanapohodu.cz

S kým se v naší škole setkáte

Hana Herůdková

Hana Herůdková

ředitelka a učitelka

Studovala jsem učitelství pro první stupeň se specializací hudební výchova na Masarykově univerzitě v Brně a zároveň jsem učila v hudebním kurzu v Dolních Bojanovicích (nyní ZUŠ). Po studiích jsem v roce 1991 nastoupila jako učitelka do ZŠ v Dolních Bojanovicích a po mateřské dovolené do ZŠ v Lužicích. Účastním se mnoha pedagogických seminářů i kurzů osobnostního rozvoje. Vždy jsem se snažila o respektující přístup k dětem. Učím hře na klavír a dlouhodobě jsem vedla relaxační a zdravotnický kroužek. Mým největším zájmem jsou děti, nejen vlastní (mám tři syny), příroda, hudba, tanec, zdravý životní styl a věci "mezi nebem a zemí". Jsem celoživotně otevřená novým výzvám.

Mgr. Jana Kosová

Jana Kosová

třídní učitelka

Už na studiích SPgŠ v Kroměříži, tehdy ještě obor předškolní a mimoškolní pedagogika jsem téměř veškerý svůj volný čas věnovala práci s dětmi. Po střední škole jsem se rozhodla učit na I. stupni ZŠ, následovala UP Olomouc - učitelství pro I. stupeň. Hned po dokončení VŠ jsem nastoupila na Základní školu v Mikulčicích, kde jsem pracovala 10 let. Práce s dětmi mě vždy naplňovala a své zaměstnání stále beru jako "poslání". Velmi ráda jsem pro děti tvořila tématická a projektová vyučování, vytvářela společné třídní výtvarná díla, zapojovala se s dětmi do činností pořádaných jinými organizacemi, podílela se na tvorbě šablon - nových pracovních listů k rozvoji matematické a čtenářské gramotnosti. Baví mě zpestřovat dětem výuku čímkoliv, co je motivuje k dalšímu vzdělávání se. Mé přesvědčení by se dalo popsat slovy - že pokud děti škola baví, rády se budou vzdělávat i v dalších letech.
Dva roky jsem působila jako vedoucí učitelka v MŠ, kde se mi podařilo s podporou pedagogického kolektivu úspěšně zavést školní vzdělávací program Začít spolu.
Mé koníčky jsou četba knih, toulky přírodou, cyklistika.

Eva Stávková

Eva Stávková

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Už během povinné školní docházky jsem věděla, že chci pracovat s lidmi, proto jsem se rozhodla studovat na Zdravotní a sociální škole v Kyjově, sociální obor. Po střední škole jsem měla jasnou volbu Vyšší odbornou školu v Kroměříži, kde jsem studovala obor sociální pedagogika. Na praxích jsem měla možnost pracovat s dětmi. Během studia na VOŠ jsem se seznámila s paní ředitelkou Herůdkovou a myšlenkou ZŠ Na Pohodu. Byla jsem nadšená, že taková škola vznikla u nás v Hodoníně. Volný čas ráda trávím se svými psy, na koloběžce, s knížkou anebo s rodinou. Ráda tvořím a pro radost se snažím sama učit hře na klavír. Baví mě pracovat s dětmi a učit se novým věcem.

Eva Drobečková

Eva Drobečková

koordinátorka vzdělávání

V průběhu studií pedagogiky pro první stupeň se specializací německého jazyka jsem strávila část studia v zahraničí (Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz), kde jsem se setkala s odlišnými způsoby výuky. Po studiích jsem se věnovala vedení lyžařské a snowboardové školy pro klienty širokého věkového rozmezí. Načerpala jsem mnoho zkušeností s prací s dětmi ve větších i menších skupinách. Věnuji se výuce jazyků (NJ, AJ), plaveckým kurzům a dalšímu sebevzdělávání nejen v oblasti pedagogiky (např. absolvování kurzu Začít spolu, Matematika všemi smysly, Matematika prof. Hejného, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Šikana a kyberšikana). Momentálně se nejvíce věnuji rodině, práci s dětmi, sportu, četbě, přírodě a cestování.

Veronika Ábelová

Veronika Ábelová

administrativa

Po ukončení střední hotelierské školy jsem vycestovala za prací do Rakouska. Jako au-pair jsem získala praxi s péčí o 3 děti. Poté jsem začala studiem hotelového managementu a turismu aktivně pracovat s lidmi v terénu. Měla jsem možnost si vyzkoušet fungování malých i velkých restauračních a hotelových zařízení a k nim odpovídajících náležitostí od organizování firemních zábav, speciálních příležitostí (svatby, narozeninové párty), po bankety či přehlídkové show. Díky touze po poznání různých kultur jsem se pracovně dostala do zahraničí. Mimo jiné jsem nabyla zkušenosti a znalosti s vedením pracovních skupin, komunikací s klienty a dodavateli, prodejem i nákupem a odpovídající administrativou. Pro zálibu v designu a dekoraci jsem se rozhodla založit vlastní svatební agenturu. V současnosti se věnuji svým dvěma dětem.